На пролетната или есенската рамноденица вратете го вашиот тим назад низ времето, додека гледаат низ маркерите кои ги следеле циклусите на Сонцето и Месечината. Мегалитната опсерваторија во Кокино се вбројува меѓу највредните стари опсерватории во светот. Заради тоа, во 2005 год. американската вселенска агенција НАСА во листата од 15 вакви опсерватории во светот го рангираше Кокино на четвртото место.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

In spring or autumn solstice, take Your team on a trip back in time, while they look through the points from which the Sun and Moon cycles were followed. The megalith observatory at Kokino is considered among the most valuable old observatories in the world. For that fact in 2005, NASA ranked Kokino on fourth place among 15 observatories of this kind.

Advertisements